DENNÍ ROZVRH

Po celou dobu pobytu ve školce mají děti možnost čerpat anglický i český jazyk od našich učitelů. Také mají k dispozici pití, ovoce, zeleninu a jiné menší pochutiny.

8:00–10:00

Společný program

Předškolní výchova, výtvarná, pohybová či hudební výchova, činnosti podněcující všeobecný přehled a vlastní rozhodování. Herna je připravena tak, aby podněcovala děti ke hře a činnosti. Všechny hračky, stavebnice a didaktické pomůcky mají své místo, společně vytvářejí tematické ostrůvky, které jsou pro děti přehledné, kdykoli dostupné a snadné pro uklízení.

10:00–10:20

Svačina

10:20–11:00

Komunikační kruh

Děti se seznámí s programem na daný den, vzájemně si sdělí zážitky z předešlých dní a událostí, naučí se říkanku, hru či písničku a zopakují si, co již znají. Děti se touto formou učí vzájemné komunikaci, naslouchat a porozumět druhým a dovednosti prosadit sám sebe. Zvyšují si slovní zásobu a zlepšují výslovnost.

11:00–12:00

Pobyt venku

Pobyt venku a výlety do přírody.

12:00–12:30

Oběd

12:30–13:00

Slovní hodnocení dne

Děti se učí hovořit před publikem, uvědomit si vlastní pocity a dovednost je sdělit. Zároveň je to výborná stimulace paměti.

13:00–15:00

Odpočinek a klidové činnosti

Čteme si pohádky, prohlížíme si knížky a časopisy, hrajeme klidné stolní hry, posloucháme pohádky z CD.

14:00–15:00

Předškolní výchova pro starší děti, které nespinkají

15:00–15:20

Svačina

15:20-18:00

Kroužky a volná i společná hra ve školičce nebo na zahradě