Projekty

Více jazyků ve školce

Od 1.10.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Více jazyků ve školce“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001241, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Během projektu dojde též k uskutečnění Intenzivních jazykových kurzů českého jazyka.

 

 

 

Komunitní multikulturní setkání “Náš nový kamarád”

 

INDIGO CHŮVA 2

Od 1.5.2019 – 30.4.2021 je naše instituce realizátorem projektu „INDIGO CHŮVA 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012943,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. . Celková výše podpory činí 349 806,- Kč.