This text is only in Czech.

 

Projekty

Více jazyků ve školce

Od 1.10.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Více jazyků ve školce“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001241, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Během projektu dojde též k uskutečnění Intenzivních jazykových kurzů českého jazyka.