PROJEKTY

INDIGO CHŮVA 3

Od 1.9.2021 – 31.8.2022 je naše instituce realizátorem projektu „INDIGO CHŮVA III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021320, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v naší mateřské škole prostřednictvím personální podpory a realizací rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 235 120,-Kč.

VÍCE JAZYKŮ VE ŠKOLCE 3
Od 1.1.2021 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Více jazyků ve školce 3“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001705, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a posílení personální podpory formou dvojjazyčného školního asistenta.

 

Komunitně osvětové setkání s rodiči : Zahradní slavnost
Komunitně osvětové setkání: "Putování do Betléma"
Odborně zaměřené tématické setkání: "Jazykové podporující projekty naší školy"
Komunitně osvětové setkání: "Zahradní slavnost se zvířátky"

Naše staré projekty

Komunitní multikulturní setkání “Náš nový kamarád”
Odborně osvětová setkání s rodiči na téma Canisterapie
Komunitní multikulturní setkání “Kultura Vánoc”
Komunitní osvětové setkání "Poznáváme Vyšehrad"
Komunitní osvětové setkání "Na Vánoce letem světem"
INDIGO CHŮVA 2

Od 1.5.2019 – 30.4.2021 je naše instituce realizátorem projektu „INDIGO CHŮVA 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012943, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. . Celková výše podpory činí 349 806,- Kč.

Odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči - Canisterapie pro děti s odlišným mateřským jazykem.