PROJEKTY

VÍCE JAZYKŮ VE ŠKOLCE 3
Od 1.1.2021 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Více jazyků ve školce 3“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001705, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a posílení personální podpory formou dvojjazyčného školního asistenta.

 

Komunitní multikulturní setkání “Náš nový kamarád”
Odborně osvětová setkání s rodiči a dětmi na téma Canisterapie
Komunitní multikulturní setkání “Kultura Vánoc”
Komunitní osvětové setkání "Poznáváme Vyšehrad"
Komunitní osvětové setkání "Na Vánoce letem světem"
VÍCE JAZYKŮ VE ŠKOLCE 2
Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Více jazyků ve školce 2“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001583, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem a účast pedagogů na zahraničních stážích.
INDIGO CHŮVA 2
Od 1.5.2019 – 30.4.2021 je naše instituce realizátorem projektu „INDIGO CHŮVA 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012943, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. . Celková výše podpory činí 349 806,- Kč.