KROUŽKY A JINÉ AKTIVITY

  • Pravidelné kroužky
  • Jiné aktivity

PONDĚLÍ

TANEČKY

Bude každé pondělí od 16:00 do 17:00 a povede jej tanečnice a choreografka Veronika Knytlová, která je zároveň i několikanásobnou maminkou a má bohaté zkušenosti s kurzy pro děti.

Kurz tanečků je založen na přirozeném pohybu, dětské fantazii a prvopočátečním rozvoji vědomé práce s tělem. Prostřednictvím improvizací, přirozeného pohybu, hudby a výtvarných prvků budeme rozvíjet osobité vnímání pohybu každého dítěte. Společné objevy propojíme v zážitek, který umožní dětem poznat spontánní radost z tance.

ÚTERÝ

KROUŽEK CANISTERAPIE

Bude 2x do měsíce, vždy v úterý od 9:00 do 10:00 hod. pod vedením paní učitelky Veroniky a její fenky Tessie, která úspěšně složila zkoušky Canisterapeutického psa.Kurz bude tématický, plný her, pamlsků a dobré nálady. Canisterapie rozvíjí pohybové schopnosti, jemnou a hrubou motoriku, rozumové schopnosti, komunikační dovednosti i sebeovládání. Ovlivňuje zlepšení nálady, navozuje pohodu a pocit bezpečí, rozvíjí ochranitelský a pečovatelský postoj, naplňuje potřebu něhy a mnoho dalšího.

HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI

Střídáme kurz balančního cvičení a kurz jógy s prvky Tai-Chi. Při balančním cvičení využíváme pomůcek, jako jsou míče a balanční plochy. Děti se učí dobře dýchat, nacvičují správné držení těla a protahují všechny svaly. Cvičení vede zkušená lektorka Martina Voplatková.

Při józe se děti baví napodobováním pohybů zvířat a jevů v přírodě. Imitují například pohyby mořských vln, tančí s duhou či se snaží dosáhnout na měsíc. Tyto aktivity pomáhají rozvíjet obrazotvornost dětí a vylepšují jejich paměť a ohebnost. Je prokázáno, že tento typ cvičení také snižuje neklid a úzkost. Navíc při pravidelném a správném provádění vedou tato cvičení ke zlepšení fyzické kondice a prevenci nemocí.

Na kroužku asistují praktikanti a učitelé anglického jazyka. Každé úterý od 10:30 do 11:30.

FLÉTNA

Každé úterý od 16:00 do 16:30 pod vedením paní učitelky Fany, která ovládá hru na několik hudebních nástrojů. Flétna je její nejoblíbenější nástroj a hraje na něj od útlého mládí.Lekce je vedena tak, aby se během ní prostřídala cvičení zdravého dýchání, rytmická cvičení, zpěv písní a prstová a motorická cvičení s flétničkou.V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci a děti jsou vedeny ke správnému a zdravému dýchání. Zároveň je tak podporován rozvoj komunikačních, řečových i jemných motorických dovedností a to vše hravou formou

Hudební ateliér

Děti mají možnost vyzkoušet si nepřeberné množství známých i neznámých hudebních nástrojů, zazpívat si, zatančit si a pobavit se s panem učitelem Ephraimem

STŘEDA

PLAVÁNÍ

S dětmi navštěvujeme komfortně vybavený bazén. Děti se zde pod vedením profesionálního plavčíka učí základním plaveckým dovednostem a zároveň se dosyta vydovádí. Tento kroužek není zahrnutý v ceně školkovného. Každý čtvrtek od 9:30 do 10:30.

TVOŘIVÁ DÍLNA

Děti mají možnost vyzkoušet si různé techniky malby, lepení, modelování z keramické hlíny, modelování z přírodních materiálů a spoustu dalších výtvarných postupů a práci s nejrůznějšími materiály.

Na kroužku asistují praktikanti a učitelé anglického jazyka. Každou středu od 15:30 do 16:30.

PÁTEK

MALÝ KUCHAŘ

Děti se na tomto kroužku podílejí na příprvě pokrmů a zjišťují, jak vznikají suroviny potřebné pro výrobu všelijakých dobrot. Děti si samy připravují odpolední svačinu, čímž rozvíjejí jak fantazii, tak jemnou i hrubou motoriku, učí se počítat a v neposlední řadě trénují trpělivost. Každý pátek dopoledne.

ČTVRTEK

Výlety a jiné aktivity

PARTY

MOC RÁDI SLAVÍME
Moc rádi slavíme a na slavnosti se rádi připravujeme. Proto v naší školce každoročně ve strašidelných maskách slavíme Halloween, zveme Mikuláše, čerta i anděla, abychom nepřišli o nadílku, máme vždy vánoční besídku, pořádáme masopustní rej, připravujeme se na Velikonoce, oslavujeme tatínky i maminky a připomínáme si i den dětí. Školní rok uzavíráme Zahradní slavností, kam zveme i rodiče, babičky, dědečky a další přátele školky a dětí.

VÝLETY

CELOROČNĚ
Podnikáme výlety do okolní přírody a navstěvujeme zvířátka v pražské zoo.

DIVADLA

ZÁŽITKY

Zveme k nám do školičky oblíbené divadelní soubory (Divadlo Lala a Malé Vinohradské divadlo) a sami navštěvujeme vybraná divadla, jako sousedské divadlo na Vyšehradě Damúza, divadlo Minor a Divadelní loď Tajemství.

JARO

Pořádáme výlety za jarní vílou Kvítkomírou a užíváme si vyšehradské květeny.

LÉTO

Léto si chceme hlavně užít, takže jakmile začnou být letní teploty, školková zahrada se promění v plovárnu s velkým bazénem a děti mají možnost vyzkoušet si vše, co se naučily během hodin plavání.

PODZIM

Pravidelně se vydáváme za podzimním skřítkem Vítkem, do Toulcova dvora, do Bučovic na koníčky a na skvělou dýňovou polévku na dýňovou farmu.

ZIMA

Když je sníh, Vyšehrad je ideálním místem pro bobování, stavění čehokoli ze sněhu a jakékoli zimní dovádění. Před Vánocemi vyrážíme za betlémy a za paní Zimou.

previous arrow
next arrow
Slider